Alle rechten voorbehouden. Copyright Pgb-Inzicht  (versie 2016.2)
Tarieven
Pgb-Inzicht Home Home Diensten Diensten Onze tarieven Onze tarieven Downloads Downloads Contact Contact Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

Tarieven 2016

Voor het voeren van een pgb-administratie brengen wij onze opdrachtgever kosten in rekening. Als u uw pgb-administratie aan ons wil uitbesteden, kan dat per verantwoordingsperiode. Ook kunt u met terugwerkende kracht uw pgb-administratie overdragen. Omdat wíj van duidelijkheid houden, publiceren wij op deze pagina een overzicht van onze diensten en onze daaraan gekoppelde tarieven. Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief 21% BTW.

Kostenopbouw bij uitbesteding van de pgb-administratie:

1. éénmalige kosten: o opstartkosten dossier: controle van de aanwezige administratie (zorgovereenkomsten, zorgplannen, zorgdeclaraties) completeren en zo nodig aanwijzingen geven ter correctie van de aanwezige administratie controle op de eigen facturen van de zorgverlener(s) op aansluiting op de Wlz / Wmo of Svw, zo nodig aanleveren van de modelfacturen van Pgb-Inzicht bespreken van de resultaten van de beoordeling aanwezige administratie invoeren nieuwe cliënt in ons systeem 2. maandelijkse kosten: o abonnementskosten (prijs op aanvraag) blijvende controle op de eigen facturen van de zorgverlener en zo nodig aanwijzingen ter correctie geven verdere afwikkeling van de facturen ter uitbetaling naar SVB/Zorgverzekeraar op verzoek van de instanties (Zorgkantoor/Gemeente/Verzekeraar/SVB) overleggen van de pgb-administratie en zo nodig toelichten indien noodzakelijk opstarten en voeren van een bezwaarprocedure inzake de door Pgb-Inzicht gevoerde administratie

Overige diensten en kosten

Uurtarief (advies- en maatwerkdiensten*) € 130,00 het overnemen van nieuwe bezwaarprocedures** het controleren en corrigeren van meerjarige pgb-administraties het overnemen van intensieve controles het overnemen van hoorzittingen (telefonisch of in persoon) Aanvragen omzetting Zorg in Natura naar PGB € 285,00 Schrijven zorg- c.q. begeleidingsplan € 285,00 Aanvragen (her)indicatie CIZ / Verpleegkundige € 285,00 Reisuur bij huisbezoek / werkbezoek (per gehele of gedeeltelijk uur) €   75,00 Reiskosten per kilometer €     0,25 * Op basis van de aangeleverde dossierstukken en de benodigde uitwerking van het maatwerk wordt een offerte op maat gemaakt. * * Als richtlijn voor het opstarten of overnemen van een bezwaarprocedure houdt u rekening met minimaal 3 uren (3 uur á € 130,00 = € 390,00 incl. BTW).

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind?

Als een budgethouder beschermingbewind aanvraagt, zal het beschermingsbewind worden ondergebracht bij onze zusteronderneming Antonius Bewindvoering B.V. Ga naar de website voor uitgebreide informatie over de betekening en de kosten bij beschermingsbewind.

Wat zijn de kosten voor overschrijding van de betalingstermijn(en)?

Herinnerings- en aanmaningskosten bij overschrijden afgesproken betalingstermijn: 1e betalingsherinnering : + €   0,00 (wij verzoeken u binnen 14 dagen alsnog te betalen) 2e betalingsherinnering : + €   7,50 (bij overschrijding 1e herinnering met 14 dagen) 3e betalingsherinnering : + € 15,00 (bij overschrijding 2e herinnering met 14 dagen) Na overschrijding van de 3e betalingstermijn wordt de totale vordering uit handen gegeven. De kosten voor deze procedure worden aan u doorberekend.   Let op: Wij kunnen nooit garanderen dat onze ondersteuning en dienstverlening tot het door u gewenste resultaat zal leiden. Indien wij twijfelen aan een succesvolle afwikkeling van uw zaak, zal de consulent u dit vooraf bekend maken. U kunt dan een weloverwogen besluit nemen al dan niet van onze diensten gebruik te maken. Pgb-Inzicht houdt zich het recht voor de tarieven voor de éénmalige diensten tussentijds en zonder vooraankondiging te wijzigen. Lopende opdrachten worden tegen het overeengekomen tarief uitgevoerd. Er kan geen rechten worden ontleend aan de informatie die geplaatst is op deze website.

Administratie, Advies en Vertegenwoordiging

Onze tarieven Onze tarieven