Alle rechten voorbehouden. Copyright Pgb-Inzicht  (versie 2016.2)
Diensten
Pgb-Inzicht Home Home Diensten Diensten Onze tarieven Onze tarieven Downloads Downloads Contact Contact Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

Administratie en

Vertegenwoordiging

Het is mogelijk pgb-administratie aan Pgb-Inzicht uit te besteden op basis van een maandabonnement. Als meer bescherming noodzakelijk is, kan de budgethouder een intakegesprek voor beschermingsbewind aanvragen. Ga naar onze tarieven voor meer informatie over de kosten. Wat doen wij voor uw en onze cliënten? het opstellen en controleren van zorgovereenkomsten op de toepasselijke wetgeving het controleren van de zorginhoud op aansluiting bij de geldende wet- en regelgeving (mag de ingekochte zorg worden betaald met pgb-gelden) het aanleveren van modelfacturen Wlz/Wmo/Zvw en het controleren van eigen facturen van zorgverleners het indienen van zorgdeclaraties bij de SVB en zorgverzekeraar het controleren van uw zorgomschrijving bij controle door het Zorgkantoor, de Gemeente of Zorgverzekeraar aanleveren en onderbouwen van de pgb- administratie het bewaren van de administraties gedurende de bewaartermijn (5 jaar)
Stuur een e-mail Stuur een e-mail

Advisering

Voor zorginstellingen: Beoordelen en uitbrengen van aanbevelingen in een adviesrapport inzake financiering van uw zorg met PGB; Het in opdracht van de zorginstelling controleren van de interne pgb-administratie. Hiermee beschermt u het financiële belang van zowel uw cliënt als uw instelling; Het adviseren en zo nodig overnemen van bezwaarprocedures en interne controles door Zorgkantoor, Gemeente of Zorgverzekeraar; Indien gewenst bezoeken wij u op locatie Het controleren en eventueel herschrijven van uw zorgplan conform de geldende wet- en regelgeving; etc. etc. Voor individuele budgethouders: Individuele budgethouders kunnen ook gebruik maken van onze maatwerkdiensten. Wij controleren uw pgb- administratie en adviseren u. Indien gewenst kunt u ons opdracht geven de administratie te corrigeren. Controleren van het zorgplan van uw zorgverlener op aansluiting bij de voor ú geldende wet- en regelgeving.  
Stuur een e-mail Stuur een e-mail

Maatwerkdiensten

Pgb-Inzicht biedt de volgende maatwerkdiensten aan: het aanheffen van bezwaar tegen het niet toekennen van een PGB bij (her)indicatie in het kader van de Wlz of Wmo; het overnemen of opstarten van bezwaarprocedures bij invordering van PGB-gelden of bij het afwijzen van zorgdeclaraties; het voeren van hoorzittingen, persoonlijk of telefonisch; bijstand (zo nodig in persoon) bij intensieve controles aan huis of bij uw zorginstelling Heeft u een ander probleem of vraag? Let het ons voor en wij zullen u duidelijk aangeven wat wij voor u kunnen doen. Uw PGB-aanvraag of keuze van zorgverlener wordt afgewezen Vanaf 2015 wordt elke budgethouder geherindiceerd voor de Wmo en de Wlz. Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de Zvw. Het is niet vanzelfsprekend dat u na herindicatie nog steeds een PGB ter beschikking gesteld krijgt. Ook is het niet vanzelfsprekend dat u uw eigen zorgverlener mag blijven inzetten. Komt u er niet uit? Neem contact op met onze specialisten en behoudt uw recht op keuzevrijheid in de zorg! Afwijzing van de ingekochte zorg of zorginstelling Het komt vaak voor dat de reeds ingekochte zorg na controle door het Zorgkantoor, de Gemeente, de Zorgverzekeraar of de SVB wordt afgekeurd. Gevolg is dat de budgethouder reeds uitbetaalde PGB-gelden moet terugbetalen aan het Zorgkantoor, de Gemeente of de Zorgverzekaar. De SVB of uw Zorgverzekeraar zal, in het kader van het Trekkingsrecht, de zorgnota van de zorgverlener geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen. De budgethouder én zorgverlener worden dan met de financiële gevolgen geconfronteerd. Pgb-Inzicht is sinds 2006 dé specialist op het gebied van het controleren, corrigeren van pgb-administraties en het voeren van inhoudelijke procedures omtrent het PGB. Neem nú contact op met Pgb-Inzicht en vraag wat wij voor u kunnen doen.
Stuur een e-mail Stuur een e-mail

Administratie, Advies en Vertegenwoordiging

Diensten Diensten