Alle rechten voorbehouden. Copyright Pgb-Inzicht  (versie 2016.2)
Veelgestelde vragen
Pgb-Inzicht Home Home Diensten Diensten Onze tarieven Onze tarieven Downloads Downloads Contact Contact Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

Kunnen de kosten van Pgb-Inzicht uit het PGB betaald worden?

Zorginstelling of zorgverlener = opdrachtgever Een zorginstelling of zorgverlener kan onze opdrachtgever zijn indien Pgb-Inzicht niet de pgb- administratie voert voor hun pgb-cliënten. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. In dat geval zijn de kosten van onze dienstverlening voor de zorginstelling of zorgverlener fiscaal aftrekbaar. Kunnen budgethouders de administratiekosten uit het PGB betalen? Wlz-budgethouders: ja, tot maximaal het verantwoordingsvrij bedrag per jaar (€ 250,00 - € 1.250,00) Wmo-budgethouders: in de regel niet, echter dit kan verschillen per gemeente Zvw-budgethouder: nee De administratie- en advieskosten kunnen niet uit pgb-gelden betaald worden, omdat Pgb-Inzicht geen zorgovereenkomst met de budgethouder afsluit. Pgb-Inzicht is namelijk geen zorginstelling.

Is Pgb-Inzicht onafhankelijk?

Ja, wij zijn volledig onafhankelijk en daarom in staat de belangen van onze cliënten optimaal te dienen. Pgb-Inzicht zet zich volledig in voor al onze cliënten en halen het onderste uit de kan om het door u gewenste resultaat te behalen.

Over Pgb-Inzicht

De consulenten van Pgb-Inzicht hebben ruimschoots hun sporen verdiend in de financiële dienstverlening. In 2006 zijn financïeel adviseurs van Antonius Adviesgroep B.V. gestart met het overnemen van bezwaarprocedures in het kader van het PGB voor budgethouders, tevens hun cliënt binnen de financiële dienstverlening. Al snel bleek dat er een enorme behoefte aan professionele en betrouwbare belangenbehartiging op PGB-gebied was. In 2007 is daarom Pgb-Inzicht opgericht als onafhankelijke administratie- en adviesbureau om zo ook de pgb-werkzaamheden af te scheiden van de financiële dienstverlening. Door onze achtergrond en ervaring op zowel administratief gebied, als kennis van de wet- en regelgeving en het voeren van bezwaarprocedures, zijn wij per definitie geschikt uw belangen te behartigen. Onze medewerkers voeren reguliere pgb-administraties voor de budgethouders. Hieronder verstaan wij o.a. het samenstellen van pgb-administraties achteraf ten behoeve van intensieve controles, het opstarten of overnemen van bezwaarprocedures en het afleggen van hoorzittingen. Uiteraard worden onze consulenten ondersteund door een enthousiast en gedreven team van gekwalificeerde medewerkers:

Administratie, Advies en Vertegenwoordiging

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen